Oops...
Slider with alias home not found.

Polityka prywatności

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fimal PSB Sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku 76-200, przy ulicy Bałtyckiej 3.

Kontakt możliwy jest:
– Bezpośrednio w siedzibie firmy,
– Pod numerem telefonu naszego punktu informacyjnego 59 848 31 50, czynnego w godzinach otwarcia Marketu przy ulicy Bałtyckiej 3, od poniedziałku do piątku 7:00 – 20:00, w soboty 7:00 – 17:00,
– Poprzez korespondencję elektroniczną – baltycka@fimal.pl,
– Listownie – na adres siedziby firmy.

2. Strona internetowa

Korzystanie ze strony internetowej związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii.

2.1 Pliki Cookies
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Zapewniają one poprawne działanie serwisu. Rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, pozwalają na tworzenie anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

2.2 Akceptacja plików Cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

3. Newsletter

Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcji). Usługa ta polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez podanie swojego adresu e-mail w przygotowanym do tego formularzu.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

Rezygnacji z otrzymywania newslettera można dokonać w każdym momencie. Wystarczy kliknąć link zawarty w otrzymanej wiadomości „Rezygnuję z subskrybcji”.

4. Informacje w formularzach

Fimal PSB zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Są one wykorzystywane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia zapytania ofertowego lub przesłania zgłoszenia konkursowego.
Możemy zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia np. oznaczenie czasu, adres IP.

5. Prawo do zapomnienia

Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać twoich danych bez twojej zgody albo po jej ustaniu.
Jeśli nie chcesz by Twoje dane nadal były przetwarzane, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również przeniesienia.

6. Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony internetowej mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, takich jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe odpowiedzialne za wysyłkę newslettera – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

7. Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

8. Inspektor Ochrony Danych

W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kierując korespondencję na adres ido@fimal.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.

9. Zmiana polityki prywatności.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.